Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
12. dubna 2024 ..:: HOME ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Casa del Materasso - Siena - se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Casa del Materasso - Siena - a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Casa del Materasso - Siena - souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Casa del Materasso - Siena - shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Casa del Materasso - Siena - také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Casa del Materasso - Siena - automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Casa del Materasso - Siena - využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Casa del Materasso - Siena -.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Casa del Materasso - Siena -, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Casa del Materasso - Siena - nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Casa del Materasso - Siena - doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Casa del Materasso - Siena -. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Casa del Materasso - Siena - nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Casa del Materasso - Siena - a rodinu webů Casa del Materasso - Siena -.

Použití osobních informací

Casa del Materasso - Siena - shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Casa del Materasso - Siena - a k poskytování služeb, o které jste požádali. Casa del Materasso - Siena - také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Casa del Materasso - Siena - a jeho přidružených částí. Casa del Materasso - Siena - vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Casa del Materasso - Siena - neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Casa del Materasso - Siena - Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Casa del Materasso - Siena - může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Casa del Materasso - Siena - a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Casa del Materasso - Siena - nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Casa del Materasso - Siena - udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Casa del Materasso - Siena - za účelem zjištění, jaké služby Casa del Materasso - Siena - jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Casa del Materasso - Siena -, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Casa del Materasso - Siena - prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Casa del Materasso - Siena - nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Casa del Materasso - Siena - a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Casa del Materasso - Siena - nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Casa del Materasso - Siena - používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Casa del Materasso - Siena - nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Casa del Materasso - Siena -, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Casa del Materasso - Siena - nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Casa del Materasso - Siena - zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Casa del Materasso - Siena - uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Casa del Materasso - Siena - vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Casa del Materasso - Siena - nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Casa del Materasso - Siena - na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Powered by BrutTeam   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation